HMS-faglig forum, avdeling BTV

omfatter fylkene Buskerud, Vestfold og Telemark (BTV)

Medlemsmøte på Torp flyplass 15. mars 2019

Velkommen til "bedriftsbesøk" på Torp flyplass 15. mars kl. 10.

Se invitasjonen

Bedriftsbesøk, Jotun fabrikker fredag 24. nov.

Fredag 24 november 

kl 10.00 Oppmøte Jotun fabrikker, Industriveien 70, Sandefjord. Omvisning 1½t
Kl 1130  Bespisning og foredrag om HMS og Jotun og deres måte å jobbe med dette på!
Ca kl 1300 - 1330 Avslutning 

Påmelding til bjorn.stulen[at]aof.no 
Avhengig av påmelding pga sikkerhetsklarering på fabrikken og bespisning.

 

 

Saksdokumenter finnes under styre- og årsmøter etter at du har logget inn.