HMS-faglig forum, avdeling Midt- og Nord-Norge

omfatter fylkene Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark.

Lunsjmøte 08.06.2018

Les mer/påmelding

HMS-faglig forum Midt- og Nord- Norge

Scandic Hell Hotell v/ Trondheim Lufthavn, Værnes
Torsdag 15.februar 2018

Les mer/påmelding her...

Frokostmøte 14. juni 2017

Invitasjon til frokostmøte 14. juni 2017

Årsmøte 2017

avholdes 22. februar kl  1900 på Big Horn, Munkegata 41 Trondheim.


HMS-Faglig Forum Midt- Og Nord-Norge arrangerer Frokostmøte

HMS-faglig forum, Midt– og Nord-Norge avholdt konferanse om arbeidsmiljø og arbeidshelse på Scandic Hell Hotell, Stjørdal torsdag 16. februar 2017.l

Foredrag til nedlasting:

Gimmestad "Sikkerhetskultur i luftfarten" hent
Molander "Arbeidsmiljø - et undervurdert virkemiddel" hent
Rønneberg "Når det utenkelige skjer" hent

 

HMS-Faglig Forum Midt- Og Nord-Norge arrangerer Frokostmøte

Torsdag  6. oktober 2016 KL.09.00 – 11.00.
Statens vegvesen, Statens Hus, Prinsens gate 1 Trondheim, inngang servicetorget (på hjørnet vis a vis Trøndelag Teater.

«Krig og fred i trafikken – samhandling eller kamp?» v/ Erik Jørgen Jølsgard, seksjonssjef for Plan- og trafikkseksjonen i Statens vegvesen Region Midt. Jølsgard har vært en av forkjemperne om å bygge bro og bedre samhandlingen mellom syklister og bilister.  

HMS-faglig forum Midt- og Nord Norges årskonferanse 2016

HMS-faglig forum Midt- og Nord Norge arrangerte sin årskonferanse på Scandic Hell Hotell den 21. april 2016.

 

Årsmøte i HMS-faglig forum Midt og Nord Norge 2016

Årsmøtet i HMS-faglig forum Midt og Nord Norge avholdes 16. februar kl 1900, på Big Horn, Munkegata 41 Trondheim.  Saker som ønskes å tas opp på årsmøtet må være i styret i hende 1 måned før møtet.