Årskonferanse 2015

HMS - faglig forum, Midt- og Nord- Norge inviterer til  årskonferanse  2015.

Torsdag  12.mars 2015 på Scandic Hell Hotell v/ Trondheim lufthavn, Værnes (tidl.Rica Hell Hotell)

Program

Tid Emne
08.30 Registrering
09.00 Åpning
09.10 Arbeidstilsynets satsningsområder i 2015.
Hvordan følges den nye IA-avtalen opp fra Arbeidstilsynets side?
Direktør Ingrid Finboe Svendsen - Direktoratet for Arbeidstilsynet.
10.15 Pause
10.30 Hva vil forslaget til ny Arbeidsmiljølov si for norsk arbeidsliv?
Midlertidige ansettelser, Endringer av arbeidstidsreglene, Aldersgrenser
Regiondirektør Merethe Storødegård , NHO Trøndelag og Forbundssekretær Steinar Krogstad, Fellesforbundet
11.30 Lunsj
12.30 Håndtering av personalkonflikter - en forutsetning for et godt arbeidsmiljø
Spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi Lars Asle Einarsen
13.45 Sosiale mediers plass i moderne krisehåndtering
Petter Skants, Den norske sjømannskirke
14.30 Pause m/kaffe
14.45 Petter Skants fortsetter
15.30 Evaluering, avslutning for dagen

Ingrid Finboe Svendsen, direktør, Arbeidstilsynet. 1.april fikk hun i statsråd fornyet åremålsperioden for 6 nye år.Hun har ledet Arbeidstilsynet siden 2006. Dette var første gang tilsynet fikk en kvinnelig direktør. Tidligere har hun arbeidet som personal- og organisasjonsutviklingsdirektør i Sør-Trøndelag fylkeskommune, og hun har vært kommunaldirektør for organisasjon i Trondheim kommune. Finboe Svendsen ledet omstillingsarbeidet i Arbeidstilsynet da det nye direktoratet ble flyttet til Trondheim for fire år siden.
Last ned foredrag

Steinar Krogstad: Født 1960 i Trondheim. Startet som tømrerlærling i Jernbeton i Trondheim i 1979. Tømrer i samme firma , hovedtillitsvalgt.  Konserntillitsvalgt i Veidekke AS og leder av Fellesforbundet avd. 765 da han ble valgt som forbundstillitsvalgt på landsmøtet i 2011.
Last ned foredrag

 

Merethe Gudmundseth Storødegård har vært regiondirektør i  NHO Trøndelag siden 1. januar 2004. Storødegård var medlem av Nord-Trøndelag fylkesting 1992–2003 og fylkesordfører 1997–2003.
Last ned foredrag

Spesialist i arbeids- og organisasjonspykologi Lars Asle Einarsen har mangeårig erfaring med håndtering av personalkonflikter. Her gir han  tips til forebygging og håndtering fra et psykologisk og rettslig ståsted.
Last ned foredrag

Petter Skants er beredskapsleder i Sjømannskirken – Norsk kirke i utlandet, hvor han tidligere har vært utenlandssjef. Han har omfattende erfaring fra hjelpearbeid i utlandet og som kursleder innen området beredskap og psykososial oppfølging.
Last ned foredrag

Praktisk informasjon

Kostnad for konferansen: kr. 1700, -
For medlemmer av HMS-faglig forum: kr.1500,-

Påmeldingsfrist: 10. februar 2015 
Spørsmål kan sendes til Rolf Gravseth gravseth[at]getmail.no 

Benytt skjema nedenfor for påmelding.

Påmeldingsskjema for faktura.

Påmeldingsskjema
Vi melder på