HMS Årskonferanse 2016

HMS-faglig forum distrikt Midt- og Nord-Norge inviterer til årskonferanse

Tid: 21.april 2016 kl. 09.00 – 15.30.

Sted: Scandic Hell Hotell

Program

Tid Aktivitet
08.30 Registrering
09.00 Åpning
Rolf Gravseth - leder av distriktsforeningen
09.10 Arbeidstilsynet 2016: status, utfordringer og satsinger Små virksomheter, slipper de lettere unna?
Ingrid Finboe Svendsen – direktør, Direktoratet for Arbeidstilsynet, Edle Utaaker, sjefsingeniør, Arbeidstilsynet Vestlandet.
10.15 Pause
10.30 Veidekke – God bedriftskultur og lavt sykefravær uten helseforsikring
Kjell Aage Sørensen – Bedriftslege, Spesialist i arbeidsmedisin
11.30 Lunsj
12.30 Samarbeid for sikkerhet – Erfaring fra sikkerhetsarbeid i luftfart
Rammer - feil - barrierer
Jarle Gimmestad - Sjefsflyver i SAS
13.30 Når livet plutselig tok en uventet retning
Hanne Haugen – IT-rådgiver i TrønderEnergi
14.00 Pause m/kaffe
14.20 Hvordan går man fram for å skape et psykisk helsefremmende arbeidsmiljø? Hvilke effekter har det på bunnlinja?
Erik Rudi - psykolog
15.20 Avslutning for dagen

Foredragsholdere

Ingrid Finboe Svendsen er direktør i Arbeidstilsynet. Hun har ledet etaten siden 2006 og er tilsynets første kvinnelige direktør. Tidligere har hun arbeidet som personal- og organisasjonsutviklingsdirektør i Sør-Trøndelag fylkeskommune og vært kommunaldirektør for organisasjon i Trondheim kommune.

Edle Utaaker er sjefsingeniør i Arbeidstilsynet, region Vestlandet. Hun har vært 28 år i etaten som blant annet mellomleder og prosjektleder for flere nasjonale satsinger. Hun har arbeidet mye med arbeidsmiljø i helse- og sosialsektoren både knyttet organisatoriske og psykososiale forhold, samt smitterisiko.

Kjell Aage Sørensen er spesialist i arbeidsmedisin. Han er bedriftslege og leder av Bedriftshelsetjenesten (BHT) i Veidekke siden 1993. Han har tidligere arbeidserfaring som bedriftslege i Oslo Politikammer og Selmer-Furuholmen Oslo AS, assistentlege Statens Arbeidsmiljøinstitutt og privat allmennpraksis Oslo.

Jarle Gimmestad er tidligere kaptein på SAS Scandinavian Airlines og leder ved avdeling Human Factors i Braathens og SAS Norge. Han har bakgrunn fra politi og mer enn 20 år som foredragsholder, programleder og Human Factors trener. Jarle har lang erfaring som instruktør og tilrettelegger for Aviation Crew Resource Management Training, Maritime Bridge Resource Management og simultatortrening

Hanne Haugen forteller om når livet plutselig tok en uventet retning i 2012. Hvordan opplevde en 30 åring med samboer og 2 små gutter det å få en alvorlig kreftdiagnose med dårlige leveutsikter?  Vi får høre hennes historie, om hvordan hun valgte å håndtere situasjonen hun befant seg i og hvordan det å er leve videre med en slik erfaring, nå etter å ha vært kreftfri 2 år.

Erik Rudi har 12 års klinisk arbeidserfaring fra offentlige tjenester på forskjellige nivåer og tjenesteområder. Han har solid erfaring med behandling, tilrettelegging og individuell tilpasning, veiledning, kurs- og foredragsvirksomhet. Han har særlig kompetanse på kognitive behandlingsmodeller, tilknytningsteori og relasjonsarbeid, traumeforståelse, emosjonsfokusert tilnærming. Innen arbeids- og organisasjonspsykologi har han som utgangspunkt å fremme psykisk helse på arbeidsplassen.

Praktisk informasjon

Tid: 21.april 2016 kl. 09.00 – 15.30.

Sted: Scandic Hell Hotell

Kostnad: kr.2100 for ikke-medlemmer, 

kr.1800 for medlemmer.

Påmeldingsfrist 18.mars 2016

Påmeldingskjema nedenfor, spørsmål vedr. påmelding sendes til Tor Duesten: tor.duesten[at]tronderenergi.no

 

Påmeldingsskjema

Påmeldingsskjema for faktura.

Påmeldingsskjema
Vi melder på