Årskonferanse 2017

HMS-faglig forum, Midt– og Nord-Norge avholdt konferanse om arbeidsmiljø og arbeidshelse på Scandic Hell Hotell, Stjørdal torsdag 16.02. 2017

Foredrag til nedlasting:

Gimmestad "Sikkerhet i luftfarten" hent
Molander "Arbeidsmiljø - et undervurdert virkemiddel" hent
Rønneberg "Når det utenkelige skjer" hent

Program

Kl.  
08.30 Registrering
09.00 Velkommen til konferansen v/ leder Rolf Gravseth
09.10 Tanker etter evalueringen av BHT og veien videre
  Roland Mandal, forskningsleder SINTEF Teknologi og samfunn
09.40 Diskusjon
10.00 Pause
10.15 Når livet plutselig tok en uventet vending
  Hanne Haugen, IT-rådgiver TrønderEnergi
10.30 Arbeidsmiljø – et undervurdert virkemiddel for forebygge sykefravær og fremme produktivitet
  Pål Molander, direktør STAMI
11.30 Lunsj
12.30 Fra soning til jobb
  Svein Haugen, daglig leder Hogst AS
13.00 Hvordan skape høyt presterende team?
  HMS/KS-leder Camilla Harsjøen og bas Thomas Kleveland Berg, Veidekke Entreprenør as
13.30 Pause
13.45 Sikkerhetskultur i luftfarten
  Jarle Gimmestad, tidligere flykaptein
14.45 Pause
14.55 De viktige ting i livet
  Hanne Rønneberg, konserndirektør SINTEF
16.00 Slutt for dagen

Foredragsholdere

Roland Mandal leder Gruppe for velferdsforskning i SINTEF Teknologi og samfunn, avd. helse. Han forsker på temaer som inkluderende arbeidsliv, trygdemottak, arbeidsrettede tiltak og samhandlingen mellom aktører på arbeids- og velferdsområdet og helsetjenestene. Roland Mandal har tidligere jobbet som forsker ved Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning og som rådgiver i Arbeidsdirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV). 

Hanne Haugen forteller om når livet plutselig tok en uventet retning i 2012. Hvordan opplevde en 30 åring med samboer og 2 små gutter det å få en alvorlig kreftdiagnose med dårlige leveutsikter?  Vi får høre hennes historie, om hvordan hun valgte å håndtere situasjonen hun befant seg i og hvordan det er å leve videre med en slik erfaring, nå etter å ha vært kreftfri  2 år.

Pål Molander er direktør ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), som er det nasjonale kunnskapsorganet for arbeidsmiljø og –helse i Norge, og har i over ti år hatt bistilling som professor ved Universitetet i Oslo. Molander sitter, og har sittet, i en mengde råd og utvalg på arbeidslivsområdet i Norge og internasjonalt, senest i arbeidstidsutvalget.

Svein Haugen er daglig leder i Hogst AS som er en bedrift som leverer manuelle skogryddingstjenester. Hogst ble startet våren 2016 av Norges Røde Kors sammen med TrønderEnergi. Bedriftens ansatte er tidligere straffedømte og/eller rusmisbrukere, som er motivert for et vanlig liv uten kriminalitet og rus. Hogst AS tilbyr fast arbeid til personer som er skikket til å utføre en fysisk krevende jobb, men som ikke får det grunnet sin bakgrunn. Det stilles krav om rusfrihet, og sterk motivasjon for jobben

Camilla Nørholm Harsjøen er utdannet ingeniør med husbygg som spesialisering innenfor Bygg og Miljø på Hist. Hun har siden 2007 jobbet for Veidekke Entreprenør og har vært på flere typer prosjekt som sykehus, bolig, butikk og skole. Hun har de siste årene jobbet som HMS-koordinator på store prosjekt som Kunnskapssenteret for Helsebygg og senest Moholt 50|50 for SiT. Hun jobber med tema som HMS, KS, personal og team som alle i stor grad henger sammen. Målet er å få alle involverte på byggeplassen til å føle eierskap og tilhørighet, og dermed bli en god bidragsyter til prosjektet.

Thomas Kleveland Berg begynte som lærling hos Byggmester Terje Staven i 1997 og jobbet der til han fikk jobb som tømrer hos Byggmester Erling Lund i 2000. I 2002 fikk han jobb i Veidekke Entreprenør og tok mesterbrevet i 2011. Samme året begynte han som bas og har de siste årene jobbet mye med «Involverende Planlegging» og taktproduksjon, senest på Moholt 50|50. Her var han bas for innvendige arbeider på totalt 5 tårn med 8 like etasjer med studenthybler, næring i 1 etasje og kjeller. Disse ble gjennomført med taktproduksjon og IP med svært gode resultater.

Jarle Gimmestad er tidligere kaptein på SAS Scandinavian Airlines og leder ved avdeling Human Factors i Braathens og SAS Norge. Han har bakgrunn fra politi og mer enn 20 år som foredragsholder, programleder og Human Factors trener. Jarle har lang erfaring som instruktør og tilrettelegger for Aviation Crew Resource Management Training, Maritime Bridge Resource Management og simulatortrening.

Hanne Rønneberg

Hanne Rønneberg er konserndirektør i SINTEF og har ledet instituttet SINTEF Byggforsk siden 2009. Hun har lang erfaring fra lederstillinger i ulike deler av byggenæringen, blant annet mange år i ledelsen av Skanska Norge. Hun hatt en rekke styreverv i norsk næringsliv. Hanne Rønneberg er utdannet sivilingeniør fra NTNU.

Påmeldingsskjema

Påmeldingsfrist: 25.01.2017

Påmeldingsskjema for faktura.

Påmeldingsskjema
Vi melder på