Årskonferanse 2018

HMS-faglig forum Midt- og Nord- Norge

Scandic Hell Hotell v/ Trondheim Lufthavn, Værnes
Torsdag 15.februar 2018

Program

Tid Beskrivelse
08.30 Registrering
09.00 Velkommen til konferansen v/ leder Rolf Gravseth
09.10 Arbeidsmarkedskriminalitet, - en trussel mot velferdssamfunnet? v/ politiførstebetjent Sigmund Stenhaug
09.55 Pause
10.10 Hva betyr de nye personvernregler (GDPR) for din arbeidsplass? v/ personvernombud, Helseforetaket Midt-Norge, Fredrik Høie Jordet
10.50 Utvikle sikkerhetskultur – gjennom ansvarliggjøring og myndiggjøring v/ avdelingsleder TrønderEnergi Nett AS, Morten Volden og daglig leder ved HMS-Senteret AS, Solveig G. Moen
11.30 Lunsj
12.30 Relasjonenes betydning for den beste resultatoppnåelsen v/ tidligere politiinspektør og leder av Seksjon for volds- og seksualforbrytelser i Oslo Politidistrikt, Hanne Kristin Rohde
14.00 Pause
14.10 Utvikling av ledelseskapasitet - fra selvaktualisering til samskapning v/ førsteamanuensis ved NTNU, Camilla Fikse
15.00 Pause
15.15 Kommunikasjon og indre dialog - Hvordan kommunisere bedre med mennesker i ulike situasjoner, men ikke minst lære å kommunisere med deg selv? v/ Simen Almås
16.00 Slutt for dagen

Foredragsholdere

Sigmund Stenhaug er politiførstebetjent ved avsnitt for økonomi, miljø og arbeidslivskriminalitet ved Trøndelag politidistrikt, og har fagansvar for politiets satsing mot arbeidsmarkedskriminalitet i Trøndelag. Stenhaug har 25 års erfaring fra politiet. Han er operativ koordinator ved a-krim senteret.

Fredrik Høie Jordet er personvernombud for forskning ved Helse Nord-Trøndelag, men fungerer også som regional ressurs for Helse Møre og Romsdal, St. Olav og Sykehusapotekene. Utdannet filosof med spesialisering i medisinsk etikk og har siden ansettelsen i Helse Nord-Trøndelag fokusert særlig på personvernforordningen (GDPR). Som personvernombud for forskning jobber han særlig med bruk av personopplysninger i forbindelse med forsking, kvalitetssikring, og øvrig sekundærbruk av helseopplysninger.

Morten Volden er avdelingsleder for avdeling Nettdrift i TrønderEnergi Nett AS.

TrønderEnergi Nett AS har ansvar for energitransport, utbygging, drift og vedlikehold av regional- og distribusjonsnettet. Morten Volden har i de siste 3 årene ledet en viktig prosess for å videreutvikle sikkerhetskulturen i selskapet, og ser viktigheten og nødvendigheten av å jobbe gjennom de ansatte for å få eierskap til beslutninger og utvikling av en ønsket sikkerhetskultur.

Solveig G. Moen, daglig leder ved HMS-Senteret AS, 24 års erfaring fra bedriftshelsetjeneste med bred erfaring innen arbeidshelse og arbeidsmiljøarbeid. Utdannet bedriftssykepleier med videreutdanning i organisasjon og ledelse, arbeids- og organisasjonspsykologi og coaching/relasjonsledelse. Har ledet en rekke utviklingsprosjekt med fokus på å styrke arbeidsplassens egen evne til å ta vare på og videreutvikle eget arbeidsmiljø.

Hanne Kristin Rohde har jobbet i politiet i 25 år, de 5 første årene som politiadvokat, de siste 20 årene som leder. I 11 av disse årene i toppledersjiktet; fra 2008-2014 som politiinspektør og leder av Seksjon for volds- og seksualforbrytelser i Oslo Politidistrikt. 

Hun er utdannet jurist, og startet yrkeskarrieren i Kriminalomsorgsavdelingen i Justisdepartementet. I 1989 begynte hun i politietaten.

Camilla Fikse, Førsteamanuensis ved institutt for pedagogikk og livslang læring ved NTNU. Underviser på master i Rådgivningsvitenskap og master i organisasjon og ledelse (MOL), ved spesialiseringen i relasjonsledelse. I sitt vitenskapelige arbeid har hun lagt vekt på vekst og utvikling i et relasjonelt perspektiv. Har erfaring fra å lede utviklingsprosesser og samskapende prosesser hos individer, grupper og organisasjoner.

For Simen Almås var livet bekymringsløst inntil den 6. august 2007. Simen som da var 13 år, ble denne dagen livstruende brannskadd i en eksplosjonsulykke. Han var også en av de heldige som overlevde tragedien på Utøya. Kommunikasjon bør være preget av gjensidig respekt, toleranse og anerkjennelse. Respekt handler om å gi den andre mulighet til å være seg selv – med sine styrker og svakheter i ulike situasjoner, men ikke minst lære å kommunisere med deg selv sier Simen Almås.

Påmeldingsskjema

Påmeldingsskjema for faktura.

Påmeldingsskjema
Vi melder på