Program

Tid Beskrivelse
09.00 Velkommen til konferansen v/ leder Rolf Gravseth
09.10 Slik vil Arbeidstilsynet jobbe fremover v/direktør for Arbeidstilsynet Trude Vollheim
09.55 Pause
10.10 Hvordan redusere fravær på grunn av muskel- og skjelettplager for mennesker som jobber med tungt manuelt arbeid - Suksesshistorie fra samarbeidsprosjekt mellom Minerva Skifer avd. Oppdal, NAV og fysioterapeut Sandsten. v/fysioterapeut Kjetil Sandsten
11.00 Seksuell trakassering – hvordan håndtere saker v/seniorinspektør Elin Skancke, Arbeidstilsynet
11.30 Lunsj
12.30 «Det er en gave å være annerledes» v/foredragsholder Tore Petterson
14.00 Pause
14.15 Ny standard for Arbeidsmiljø: ISO 45001:2018 v/seniorrådgiver Bodil Kristin Pedersen, Teknologisk institutt
15.00 «Gode sammen» v/Marit Bjørgen
16.00 Slutt for dagen

Årskonferanse 2019

HMS-faglig forum Midt - og Nord- Norge
Torsdag 14.februar 2019
Scandic Hell Hotell Stjørdal

Praktisk informasjon

Sted: Konferansen avholdes på Scandic Hell Hotell Stjørdal 14. februar 2019

Pris:
Kr 3250,- ikke-medlemmer i HMS-faglig forum
Kr 3000,- for medlemmer i HMS-faglig forum

I dette inngår pausemat og lunsj.

Påmelding: Påmeldingsskjema nederst på denne siden.
Frist: Innen 23.januar 2019.

Foredragsholdere

Trude Vollheim er direktør i Arbeidstilsynet. Hun har tidligere vært regiondirektør for Skatt Midt-Norge, ligningssjef i Stjørdal/Meråker og har hatt ulike lederroller i Arbeidsmarkedsetaten.
Vollheim har mastergrad i Public Administration, bachelorgrad i økonomi- og maskiningeniørfagene og grunnfag i fysikk.

Kjetil Sandsten er i dag privatpraktiserende fysioterapeut. Utdannet ved Norges Idrettshøgskole og har jobbet med fysioterapi innen toppidrett. Siden 2015 har han gradvis jobbet mer med arbeidsliv og benyttet mye av de samme prinsippene og tankegangen vi bruker i idretten i dette arbeidet.
Jobber nå på Oppdal Fysioterapi, og med forebyggende arbeid for de ansatte ved Minera Skifer A/S og Oppdal Helsesenter.

Elin Skancke, Seniorinspektør i Arbeidstilsynet Midt-Norge siden 2010. Arbeider innen fagfeltet psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø med tilsyn innen ulike bransjer knyttet til vold og trusler, trakassering, endring/omstilling, meldinger om arbeidsrelatert sykdom og enkelthenvendelser om psykososialt arbeidsmiljø.

De fleste kjenner Tore Petterson fra programserien”Sofa” på NRK , som dommer i ”Skal vi danse” og som deltaker i ”Kjendisfarmen 2017” på TV2. De senere årene har han vært en attraktiv konferansier og foredragsholder med både humor og alvor som tema. Det som ligger hans hjerte nærmest, er å snakke om mobbing og det å være annerledes. Han snakker til både ungdom og voksne på en naturlig og direkte måte. Målet er å bevisstgjøre at egen adferd påvirker andre i samfunnet rundt dem.

Bodil Kristin Pedersen er seniorrådgiver ved Kiwa Teknologisk Institutt AS. Hun arbeider med kurs og rådgivning innen HMS, ledelsessystemer for arbeidsmiljø (ISO 45001), kvalitetssystemer (ISO 9001) og ytre miljø (ISO 14001). 

Bodil bistår også virksomheter med internrevisjoner og leverandørrevisjoner. Bodil har mastergrad i biologi fra NTNU, videreutdanning innen yrkeshygiene, pedagogikk og organisasjon og ledelse.

Marit Bjørgen er tidenes mestvinnende innen langrenn og verdens beste skiløper.  Hun er trønder og har vært TrønderEnergi sin beste ambassadør i mange år.

Gode sammen er et samlende begrep for den prestasjonskulturen vi hadde i landslaget for å kunne utvikle oss både sammen, men mest av alt individuelt til og bli verdens beste skiløpere.

Påmeldingsskjema

Påmeldingsskjema for faktura.

Påmeldingsskjema
Vi melder på

Vi baner vei for fornybarsamfunnet og er sponsor for Årskonferansen

Energi for generasjoner.

I TrønderEnergi har vi pioneren – han eller hun som går i front – som forbilde. Modig og banebrytende, men samtidig ansvarlig. Derfor har vi i mange tiår produsert og levert fornybar energi til regionen vår på en sikker måte, og derfor jakter vi stadig nye prosjekter og løsninger på fornybarområdet: Forbedring og forvaltning av vannkrafta vi eier i fellesskap - Et mer robust og effektivt nett - Nye vindprosjekter – Biogass - Solkraft. Løsninger og prosjekter som vi mener gjør Norge og verden bedre. For egentlig handler det jo ikke om vann eller vind. Det handler om å finne de beste energiløsningene for deg og meg. Og for jorda vår. Det har det alltid gjort, det vil det alltid gjøre.