Program for Årskonferansen 2020

HMS-faglig forum Midt - og Nord- Norge

Tirsdag 11.februar 2020

Tid Aktivitet
08.30 Registrering
09.00 Velkommen til konferansen v/leder Rolf Gravseth
09.10 Status fra Arbeidstilsynet - satsningsområder og arbeidsmetoder v/avdelingsdirektør for tilsynsavdelingen i Arbeidstilsynet, Stig Magnar Løvås
09.50 Pause
10.00 Konflikter og konflikthåndtering v/professor ved Universitetet i Bergen, Ståle Einarsen
11.30 Lunsj
12.30 «I krevende situasjoner er verdiene og lagspill og viktigst» v/president i Norges Røde Kors, Robert Mood
14.00 Pause
14.15 To historier om forandring v/ Michael Momyr, fra Momyr Rådgiving
15.00 Arbeidsmiljøkriminalitet i norsk arbeidsliv v/Vidar Sagmyr fra Byggebransjes Uropatrulje og Stian Tingstad fra Skattkrim i Skatt Midt-Norge
16.00 Slutt for dagen

Praktisk informasjon

Sted: Konferansen avholdes på Scandic Hell Hotell Stjørdal 11. februar 2020 

Pris:
Kr 3500,- ikke-medlemmer i HMS-ff
Kr 3000,- for medlemmer i HMS-ff
I dette inngår pausemat og lunsj 

Påmelding på skjema nedenfor innen 21.januar 2020. 

Foredragsholdere

Stig Magnar Løvås er avdelingsdirektør for tilsynsavdelingen i Arbeidstilsynet. Han har jobbet i Arbeidstilsynet siden 2005, først som avdelingsdirektør i Direktoratet for Arbeidstilsynet og deretter regiondirektør i Arbeidstilsynet Midt-Norge (samt Arbeidstilsynet Nord-Norge en kort periode i 2015), og er avdelingsdirektør for tilsynsavdelingen i Arbeidstilsynets nye organisering fra 1.1.2020. 

Han har også hatt ansvar for Arbeidstilsynets aktivitet i bygge- og anleggsnæringen siden 2014. Tidligere har Løvås jobbet mange år i SINTEF som forsker og avdelingsleder.

Løvås er siv.ing. bygg fra NTH og har en dr.grad. i kystteknikk fra NTNU.

Ståle Einarsen er Professor i arbeids- og organisasjonspsykologi og forskningsleder for forsknings-gruppen ved UiB som forsker på konflikter og trakassering i arbeidslivet. Einarsen er en ledende psykolog og forsker innen arbeidsmiljøfeltet og en nestor innenfor feltet konflikthåndtering. Einarsen har utgitt en rekke bøker om arbeidsmiljø, ledelse og konflikthåndtering og er verdens mest siterte forskere innen feltet mobbing og trakassering i arbeidslivet. Sammen med professor Helge Hoel, har Ståle Einarsen utviklet metoden faktaundersøkelse for norske forhold. 

Du kan se fram til et engasjerende og inspirerende foredrag.

Robert Mood er en erfaren leder med internasjonalt format, for tiden innehar han vervet som President i Norges Røde Kors.

Robert har en sjelden kompetanse som leder og har hatt stor suksess med sin lederfilosofi.

Han er generalløytnant i Forsvaret, NATO og FN, tidligere øverste sjef for den norske Hæren, sjef for FNs observatørkorps i Midtøsten og for FNs observatører i Syria, samt Norges militære representant ved NATO hovedkvarteret i Brussel.

Michael Momyr vokste opp på gård og var gårdbruker i mange år. Han har sin utdannelse fra forsvaret, der var han instruktør ved befalsskolen i Trøndelag. Videre har han hatt, og har en rekke politiske verv, som blant annet ordfører, fylkestings- og stortingsrepresentant. I dag driver han Momyr Rådgivning.

Vidar Sagmyr er prosjektleder ved Byggebransjens uropatrulje, og jobber med kartlegging av forholdene i byggebransjen, hvor hovedfokus er å rette søkelyset mot de som driver på en useriøs og ulovlig måte.

Byggebransjens uropatrulje samler og kvalitetssikrer informasjon som de sender videre til offentlige etater med mål et seriøst, trygt og likeverdig arbeidsliv.

I større og større grad opplever Urapatruljen at HMS utgjør en vesentlig konkurransefaktor som det jukses mye med, noe som også vil fremgå av min presentasjon.

Byggebransjens uropatrulje eies og drives som et to-partssamarbeid mellom arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, og jobber i dag tett med Skatteetaten, NAV og politiet. 

Stig B. Tingstad er underdirektør ved Skattekrim i Skatt Midt-Norge, og er A-krimsentrets koordinator fra Skatteetaten.

Arbeidskriminalitet har vært Tingstads fokusområde i mange år og han drar ofte ut sammen Uropatruljen for å opplyse om hva de jobber med og hvordan, men ikke minst om hva arbeidskriminalitet handler om. 

Skattekrim-tjenesten drar ofte ut i samarbeid med Arbeidstilsynet, NAV og politiet, - ofte basert på tips fra Uropatruljen.

Påmeldingsskjema for faktura.

Påmeldingsskjema
Vi melder på