Frokostmøte 12. september 2019

på Skistua, Bymarkas storstue kl. 08.00 - 10.00

HMS - en konkurransefaktor

Representanter fra A-krim og Uropatruljen orienterer om innsatsen som gjøres blant annet i byggebransjen for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.

Her får du viktig informasjon.

Invitasjon og påmelding finner du her

 

HMS-Faglig Forum Midt- Og Nord-Norge arrangerer Frokostmøte

Torsdag  6. oktober 2016 KL.09.00 – 11.00.

Statens vegvesen, Statens Hus, Prinsens gate 1 Trondheim, inngang servicetorget (på hjørnet vis a vis Trøndelag Teater.

«Krig og fred i trafikken – samhandling eller kamp?» v/ Erik Jørgen Jølsgard, seksjonssjef for Plan- og trafikkseksjonen i Statens vegvesen Region Midt. Jølsgard har vært en av forkjemperne om å bygge bro og bedre samhandlingen mellom syklister og bilister.  

Enkel frokost serveres 

Pris:
For medlemmer av HMS-faglig forum er frokostmøtet gratis.
For ikke-medlemmer er kostnaden KR 400,- 

Påmelding innen tirsdag 30. september 2016 til Rolf Gravseth, 

Hjertelig velkommen

HMS-Faglig Forum Midt- Og Nord-Norge arrangerer Frokostmøte

Onsdag 14. juni kl. 0830 - 1030

 

HMS-faglig forum Midt- og Nord-Norge arrangerer frokostmøte

Tirsdag 9. juni 2015 kl.08.00 – 09.30.
Frokost serveres fra kl. 07.30.
Sted: Trønderenergi
Klæbuveien 118 Trondheim (mellom E 6 og Lerkendal stadion)

Denne gangen tar vi for oss arbeidmarkedskriminalitet.

Arbeidstilsynet v/regiondirektør Per Magnar Løvås innleder om «Utenlandsk arbeidskraft - ressurs, risiko eller trussel?»

Skatteetaten v/ Mona Berg Moen og Anne Mette Christiansen innleder om «Hvordan velge seriøse bedrifter»

For medlemmer av HMS-faglig forum er frokostmøtet gratis.
For ikke-medlemmer er kostnaden kr.300,- som betales til konto: 86015806143.

Påmelding innen torsdag 4.juni til:
Rolf Gravseth tlf.91513550, rolf.gravseth[at]gmail.com 
Tor Duesten, tlf.95897702, tor.duesten[at]tronderenergi.no