HMS Dagen 2018

HMS faglig forum Rogaland arrangerte den årlige HMS dagen 2018 på Sola Strand Hotel Tirsdag 30. januar 2018. Dersom man er interessert i presentasjoner finner man dem med å følge link.

Les mer...

Nettverksmøte ble avholdt hos Bate fredag 17.nov

Det var en interessant gjennomgang av Bate sitt HMS arbeid. Det ble mange gode samtaler rundt bordet

 

Årsmøte og nettverksmøte ble avholdt fredag 21.april

HMS faglig forum, Rogaland avholdt årsmøte og nettverksmøte hos Coor i Statoil sine lokaler på Forus.
Gry Winterstø fra Coor Service Management hadde en gjennomgang av bedriftens HMS-arbeid med fokus på medvirkning. Det blir tid til en god dialog rundt bordet.

Etter nettverksmøtet ble årsmøte avholdt med følgende saksliste:

· Årsmelding 2016 fra styret

· Regnskap 2016

· Innkomne forslag

· Valg til styret

Det ble avholdt en spennende og innholdsrik HMS dag på Sola Strand Hotell, 31 januar 2017.
Man hadde spennende foredragsholdere som Rune Aadnøy fra Total Safety, Karl Erik Johansen fra Inosa, Eivind Rake fra UiS. Komikeren Rune Bjerga ga oss et morsom avbrekk etter lunsj. Odd Sevland avsluttet dagen med et sterkt foredrag.

Nettverksmøte ble avholdt Fredag 11.november

Tema for dagen var holdningsskapende arbeid. Risa informerte om sitt HMS arbeid med fokus på "Ekta vare" og lærling oppfølging. Det ble god dialog rundt bordet.

 

 

Program

kl.09.00-09.30 Årsmøte

kl.09.30-11.00 Innlegg om "Virksomhet - Forebygge og håndtere rus og avhengighet" m/AKAN

kl.11.00- Lunsj

 

Årsmøtet ble gjennomført og styremedlemmene som var på valg ble gjenvalgt. I etterkant ble det avholdt et innlegg om AKAN, rus og spilleavhengighet. Det var et meget interessant innlegg som man kan finne dersom man klikker seg videre inn via overskriften.

 

 

HMS dagen 2016

HMS faglig forum avd. Rogaland inviterte til en spennende HMS dag . Årets begivenhet gikk av stabelen tirsdag 26. januar 2016. Konferansen ble avholdt på Sola Strand Hotel.
Det var et spennende og variert program som gjorde dagen svært innholdsrik.

Nettverksmøte fredag 20.november tema: Beredskap

HMS faglig forum arrangerte nettverksmøte fredag 20.november. Tema for dagen var beredskap. Lyse hadde en gjennomgang om beredskap hos Lyse. Det ble deretter god dialog rundt bordet.

 

 

 

Vi talte 15 deltakere på nettverksmøte 23.september. Det var et meget interessant og høyaktuelt tema om security awareness.

 

 

Presentasjon kan lastes ned ved å trykke på overskriften.

Program

kl.10.30-11.00 Årsmøte

kl.11.00-12.30 Innlegg om "Psykisk helse og arbeidsliv"

kl.12.30- Lunsj

 

Agenda var:

1. Åpning

2. Kontituering av møteleder og sekretær

3. Årsberetning

4. Regnskap 2013

5. Innkomne forslag

6. Valg

Presentasjonen finner dere ved å klikke på tittel.

HMS dagen 2015, ble avholdt tirsdag 27.januar på Sola Strand Hotell

Det var en kjekk dag med et spennende program og flinke forefragsholdere. For mer informasjon om dagen og hente de ulike presentasjonene, er det bare å gå inn på hms dagen 2015.

Nettverksmøte ble avholdt torsdag 13.november med tema - sikkerhetskultur

Nettverksmøtet ble avholdt 13.November hos Malthus med tema sikkerhetskultur.

 

Det ble en god diskusjon rundt temaet sikkerhetskultur og dets bidrag til å øke sikkerheten i arbeidslivet. Temaet belyste det kulturelle aspektet rundt økt sikkerhet i arbeidslivet – og hvordan vi som HMS profesjonelle kunne bidra til å øke forståelse. Vi fikk gode verktøy og forslag til økt indre motivasjon til å arbeide sikkert!

 

Nettverksmøte hos Compendia 28. august kl.09:00 – 12:00 tema Gransking

Neste nettverksmøte ble avholdt hos Compendia 28. august. Sonja Marie Skår presenterte sin bedrift. Det ble nyttig og interessant diskusjon rundt bordet.

Nettverksmøte 15.mai kl.9-12 hos Apply Sørco - Tema Risikovurdering

Det ble avholdt nettverksmøte hos Apply Sørco 15.mai kl.9-12. Astrid Aadnøy presenterte sin bedrift hvorpå det ble en god samtale rundt bordet. 

Årsmøte ble avholdt torsdag 6.mars på Sola Strand Hotell

Program
kl.08.00-09.00Frokost
kl.09.00-09.30Årsmøte
kl.09.30-10.30Innlegg om fallende gjenstander

Dagsorden var følgende:

1. Åpning

2. Kontituering av møteleder og sekretær

3. Årsberetning

4. Regnskap 2013

5. Innkomne forslag

6. Valg 

Etter årsmøtet var det et spennende innlegg om fallende gjenstander av DOM Group Offshore AS v/ Harald Myklebust.

 

 

 

HMS dagen 2014 ble avholdt på Sola Strand Hotell

For å se nærmere på de interessante foredragene er dette nå lagt på nettsiden våre under HMS dagen 2014

Frokostmøte med tema støy ble avholdt torsdag 3.oktober 2013 på Quality Airport Hotel Sola

HMS-faglig forum, avd. Rogaland inviterte til frokostmøte med faglig påfyll

torsdag 3.oktober 2013. Vi hadde følgende program: 

08.00Oppmøte med frokost
08.45Bent Danielsen, leder HMS faglig forum, avd.Rogaland, ønsket velkommen
08.50

Riktig valg og bruk av hørselvern ved arbeid i støyområder" v/Kwintet

10.15Ved tilsyn i bedrifter hvor temaet er støy...Hva blir sett/spurt etter.Gode tips man kunne ta med til egen bedrift v/SAMKO
10.50Avslutning med diskusjon

Det var 19 deltakere som hadde stor glede av foredragene. Det var en kjempe spennende formiddag med godt faglig påfyll! 

Presentasjonen til Kwintet 

HMS-faglig forum, avd. Rogaland, har flere nettverksmøter, frokostmøter og bedriftsbesøk i året, samt den årlige HMS-dagen i Stavanger. Dette er arrangementer som gir deltagerne faglig påfyll og gode muligheter til nettverksbygging. Et viktig bidrag til at disse møtene blir vellykket er at du som mottar denne invitasjonen kan ta med en eller flere av dine kolleger. Du kan også sende invitasjonen videre til andre som du mener kan ha nytte av å delta.

HMS dagen 2013 - 29 januar

HMS dagen 2013 ble en flott dag med spennende program og god variasjon av temaer.

Les mer, last ned foredrag