Det vil bli nettverksmøte 22/6-2018 kl.09.00 på Rosenberg hvor vi får anledning til å se Martin Linge. Morten Rygh Olsen vil presentere HMS arbeidet i bedriften, hvorpå det settes av tid til dialog rundt bordet. Det oppfordres til samkjøring dersom det er mulighet for det. Ta med egne vernesko, dersom man har dette tilgjengelig. Ser frem til et spennende frokostmøte.

Meld fra tidlig om du kommer slik at besøkskorter kan lages i forkant. Møt opp på følgende adresse: Bangarvågsgata 15, 4085 Hundvåg, ved hovedvakten.

Påmeldingsfrist tirsdag 21.juni

 

Håper på godt oppmøte:)

HMS faglig forum, Rogaland, avholdt årsmøte fredag 13/4-18

 

Før årsmøtet hadde Jacob Hervold fra Utvikling.org en gjennomgang om GDPR. hvorpå det i etterkant ble god dialog rundt bordet. For å hente presentasjonen klikk inn på overskriften.

 

 

 

Saksliste årsmøte:

· Årsmelding 2017 fra styret

· Regnskap 2017

· Innkomne forslag

· Valg til styret

HMS Dagen 2018

HMS faglig forum Rogaland arrangerte den årlige HMS dagen 2018 på Sola Strand Hotel Tirsdag 30. januar 2018. Dersom man er interessert i presentasjoner finner man dem med å følge link.

Les mer...

Nettverksmøte ble avholdt hos Bate fredag 17.nov

Det var en interessant gjennomgang av Bate sitt HMS arbeid. Det ble mange gode samtaler rundt bordet

 

Det ble avholdt en spennende og innholdsrik HMS dag på Sola Strand Hotell, 31 januar 2017.
Man hadde spennende foredragsholdere som Rune Aadnøy fra Total Safety, Karl Erik Johansen fra Inosa, Eivind Rake fra UiS. Komikeren Rune Bjerga ga oss et morsom avbrekk etter lunsj. Odd Sevland avsluttet dagen med et sterkt foredrag.

Nettverksmøte ble avholdt Fredag 11.november

Tema for dagen var holdningsskapende arbeid. Risa informerte om sitt HMS arbeid med fokus på "Ekta vare" og lærling oppfølging. Det ble god dialog rundt bordet.

 

 

Program

kl.09.00-09.30 Årsmøte

kl.09.30-11.00 Innlegg om "Virksomhet - Forebygge og håndtere rus og avhengighet" m/AKAN

kl.11.00- Lunsj

 

Årsmøtet ble gjennomført og styremedlemmene som var på valg ble gjenvalgt. I etterkant ble det avholdt et innlegg om AKAN, rus og spilleavhengighet. Det var et meget interessant innlegg som man kan finne dersom man klikker seg videre inn via overskriften.

 

 

HMS dagen 2016

HMS faglig forum avd. Rogaland inviterte til en spennende HMS dag . Årets begivenhet gikk av stabelen tirsdag 26. januar 2016. Konferansen ble avholdt på Sola Strand Hotel.
Det var et spennende og variert program som gjorde dagen svært innholdsrik.

Nettverksmøte fredag 20.november tema: Beredskap

HMS faglig forum arrangerte nettverksmøte fredag 20.november. Tema for dagen var beredskap. Lyse hadde en gjennomgang om beredskap hos Lyse. Det ble deretter god dialog rundt bordet.

 

 

 

Vi talte 15 deltakere på nettverksmøte 23.september. Det var et meget interessant og høyaktuelt tema om security awareness.

 

 

Presentasjon kan lastes ned ved å trykke på overskriften.