ÅRSMØTE OG NETTVERKSMØTE ble avholdt 13/4-18

HMS faglig forum, Rogaland avholdt årsmøte for avdelingen og nettverksmøte fredag 13/4-18.

Før årsmøtet hadde Jacob Hervold fra Utvikling.org en gjennomgang om GDPR. Det ble god dialog rundt bordet.

Årsmøte og nettverksmøte blir avholdt 21.april 2017 på Statoils Hovedkontor

Før årsmøtet vil Gry Winterstø fra Coor Service Management fortelle om bedriftens HMS-arbeid med fokus på medvirkning. Det blir også tid til en god dialog rundt bordet.

Saksliste årsmøte blir følgende:

1. Åpning
2. Konstituering av møteleder og sekretær
3. Årsberetning
4. Regnskap 2016