HMS dagen 2012

Årets HMS dag ble arrangert tirsdag 7. februar 2012 på Quality Airport Hotel Stavanger, Sola. Det var en spennende og variert dag. Fantastiske foredragsholdere gjorde slik at dagen gikk fort. Nedenfor kan noen av foredragene lastes ned.

 

Inger Tone Ødegård

Administrasjonssjef i Næringsforeningen i Stavanger-regionen. IØT er ansvarlig for Næringsforeningens INN program (INN=International Network og Norway) og arbeider til daglig med integrering av utenlandsk arbeidskraft som kommer til Stavanger-regionen. INN har tilbud om aktiviteter for både de som arbeider og deres ledsagere."Cross Cultural Understanding" er et viktig begrep for trivsel på et nytt sted. INN tar del i folks hverdag!

Foredrag: En aktiv arbeidsdag i et flernasjonalt miljø

 

Svein Tønnessen

Er opprinnelig utdannet sykepleier og diakon. Som verneleder i Strand kommune opparbeidet Svein realkomtetanse innen HMS-faget, før han i april 2007 ble ansatt som HMS-sjef i NorStone. I 2011 ble han leder av HMS-komiteen i Norsk Bergindustri.

Foredrag: Guidelines, med eksempel - "sikkert arbeid i høyden"

 

Erik Slinning

Er en etterspurt rådgiver og kurs- og foredragsholder for ledere i større organisasjoner og kommunal sektor. Han kommer fra tidligere lederroller i norske og internasjonale selskaper som IDG(international Data Group), Kongsberg Gruppen og ViewSonic Ltd. De siste årene har han arbeidet med lederutvikling og forbedring av organisasjoner. Slinning har forfattet boken "Helsefremmende lederskap" sammen med Rune Haugen, utgitt av Gyldendal (2011).Erik Slinning er daglig leder og partner i Vida Pluss AS.

Foredrag: Helsefremmende lederskap

 

Karsten Isachsen

Er en legende i det norske foredragsmarkedet. Helt siden starten i 1985 har han inspirert, motivert og ikke minst lært mennesker gode ferdigheter i møte med egne følelser. Han har passert 4500 seminarer og forestillinger i kulturhus, i teatre, i kirker, i offentlig regi og i næringslivssammenheng, Karstens filosofi er at humor åpner mer enn latterdøren: Den som får mennesker til å le, får også mennesker til å lytte! 

Foredrag: Den som eier problemet, eier løsningen

Program

08:30 Registrering/kaffe
09:00 Åpning av ordfører i Sola Ole Ueland
09:15 Presentasjon av utstillerne
09:30 Kulturforståelse
          Inger Tone Ødegård
          fra Stavanger Næringsforening

10:15 Pause/utstillere
10:30 Arbeid i høyden
          Svein Tønnessen, Norstone
11:00 Lunsj/utstillere
12:00 Helsefremmende lederskap
          Erik Slinning
12:45 Pause/utstillere
13:00 Den som eier problemet, eier løsningen
          Karsten Isachsen
13:45 Pause/utstillere
14:00 Den som eier problemet, eier løsningen
          - forts...
15:00 Slutt