HMS dagen 2015, ble avholdt tirsdag 27.januar på Sola Strand hotel

Det ble avholdt en kjempe kjekk HMS dag, med et spennende og innholdsrikt program. Presentasjonene finner dere ved å klikke på tittel på innlegget.

Programmet var som følger

Tid Emne
08:30 Registrering/Kaffe
09:00 Åpning - presentasjon av utstillere
09:15 Vibeke Ørn - «VO rolle og ivaretakelse av et godt arbeidsmiljø i nedbemanning og omstilling»
10:00 Pause/utstillere
10:15 Harald Myklebust - «Fallende gjenstander»
11:00 Lunsj/utstillere
12:00 Trygg Trafikk «Kjøring i jobben»
12:45 Pause/utstillere
13:00 Ingvard Wilhelmsen - «Sjef i eget liv»
13:45 Pause/utstillere
14:00 Ingvard Wilhelmsen - «Sjef i eget liv»
15:00 Slutt

Vibeke Ørn arbeider i Statoil og representerer verneombudstjenesten (verneombud/vara hovedverneombud). Vibeke synes at det er et privilegium å jobbe i verneombudstjenesten, fordi vi har mulighet til å hjelpe kollega. Vi har mulighet for å utgjøre en forskjell for enkeltmennesker. I verneombudstjenesten er vi en støttespiller både for ansatte og ledere og vi ønsker å se problemstillinger fra ulike sider.

Harald Myklebust, DOM group. Industrien har hvert år et utall Fallende og Potensielt fallende gjenstander. Vi ivaretar: Inspeksjoner, Prosedyrer, Hendelsesgranskninger, Opplæring, Coaching etc. Spørsmålet er: Hvorfor får vi fremdeles alle disse hendelsene?

Paal Ove Sodefjed er Senior Rådgiver i Trygg Trafikk med HMS innenfor Trafikksikkerhet og Arbeidsrelaterte trafikkulykker som spesialfelt. Har førerkort på alle klasser. Har jobbet med Trafikk og trafikksikkerhet i 37 år. Jeg har jobbet 17 år som Trafikklærer og 20 år i Trygg Trafikk. Har utdanning innen pedagogikk og psykologi. Har i flere år reist rundt i Norge for å holde kurs om HMS koplet til trafikksikkerhet.

Sjef i eget liv.

Hvordan kan vi best mulig takle all verdens press, stress og omstillinger?

Ingvard Wilhelmsen er professor ved Klinisk Institutt K2, Universitetet i Bergen. Spesialist i indremedisin, fordøyelsessykdommer og psykiatri. Godkjent veileder i kognitiv terapi. Har fra 1995 drevet en liten Hypokonderklinikk som en seksjon av Medisinsk Poliklinikk, Haraldsplass Diakonale Sykehus. Wilhelmsen har skrevet bøkene ”Hypokondri og kognitiv terapi” 1997, ”Livet er et usikkert prosjekt” 2000, ”Sjef i eget liv – en bok om kognitiv terapi” 2004, ”Kongen anbefaler – holdninger for folket” 2006 og ”Det er ikke mer synd på deg enn andre – en bok om ansvar og frigjøring” 2011.