HMS dagen 2016

Årets begivenhet gikk av stabelen tirsdag 26. januar 2016. Konferansen ble også i år avholdt på Sola Strand Hotel. Presentasjonene fra Fykse og Kvalheim finner man med å trykke på overskriften på de aktuelle foredragene.

 

Programmet var som følger

Tid Emne
08:30 Registrering/kaffe
09:00 Åpning – presentasjon av utstillere
09:15 Guro Fykse: Arbeidstilsynets fokusområder 2016.
09:45 Grete Kvalheim: Alarmen går!
10:15 Pause/Utstillere
10:30 Frode Samuelsen: Arbeidsmiljøloven - arbeidstid.
11:30 Lunsj/Utstillere
12:15 Kulturkompaniet: Personlig Sikkerhets Involvering.
12:45 Marianne Lutcherath: God kommunikasjon - en forutsetning for HMS og godt arbeidsmiljø
13:30 Pause/Utstillere
13:45 Jørgen Skavland: Frisk nok for livet.
15:00 Slutt

Guro Fykse er tilsynsleder i Arbeidstilsynet Vestlandet med kontorsted Stavanger. Her har hun jobbet siden 2010. Hun har tidligere bred HMS erfaring fra bl.a. BHT, egen virksomhet og anleggsbransjen. Vi fikk høre om hvilke fokusområder Arbeidstilsynet skulle jobbe med i 2016 og hvorfor disse områdene er prioritert.

Grete Kvalheim, spesialrådgiver psykososial beredskap. Forfatter og daglig leder i Grete Kvalheim AS. Grete har over 20 års erfaring med pårørendeomsorg. Hun har blant annet jobbet i 12 år som personal- og HMS-koordinator i Saga Petroleum og ni år som daglig leder i Aktiv Beredskap AS, hvor hun bygget opp et Pårørende omsorgssenter Hun har vært ansvarlig for å etablere og utvikle lokale beredskapsgrupper for mottak av evakuerte og pårørende langs hele Norges kyst.

I foredraget "Psykososial krisehåndtering" beskrives typiske krise- og traumereaksjoner. Det fokuseres også på hvordan vi kan gi god pårørendeomsorg ved kriser og katastrofer.

Arbeidsmiljøloven - arbeidstid

Advokat Frode Samuelsen jobber hovedsakelig med arbeidsrett. Han bistår både arbeidstakere og virksomheter med arbeidsrettslige spørsmål. Frode fører jevnlig saker for domstolene. Han har de siste 25 årene hatt en omfattende forelesningsvirksomhet hvor han holder foredrag for diverse fagforbund, private og statlige virksomheter, bedriftshelsetjenester mm over hele landet. Frode foreleser både innenfor arbeidsmiljølovens og tjenestemannslovens regler, herunder HMS, arbeids-tid/turnus, ferieloven, stillingsvern, tilsettingsreglene i staten mm.

Personlig Sikkerhets Involvering.

Kulturkompaniet jobber med opplevelsesbasert kommunikasjon som beveger mennesker og skaper vekst. Vi utvikler, planlegger og produserer arrangement for næringsliv og det offentlige. Vi bistår våre kunder med historiefortelling på alle nivå der hvor mennesker møtes. Kulturkompaniet har fokus på høy kvalitet, et godt innhold og sterk gjennomføringskraft.

 

Kulturkompaniet ble etablert i 1995 og har 13 faste medarbeidere. Vi har knyttet til oss en rekke fagdisipliner på prosjektbasis i Oslo, Bergen og Trondheim. Vårt hovedkontor ligger i Stavanger.

God kommunikasjon - en forutsetning for HMS og godt arbeidsmiljø

Marianne Lutcherath er sertifisert Life Coach fra Blackford Centre for Life Coaching. Hun har lang erfa-ring fra coaching innen kommunikasjon og konflikt-håndtering, par-forhold, familie, stress og karriere. Marianne er sertifisert konfliktrådsmegler fra Konfliktrådet i Sør-Rogaland. Hun holder kurs og workshops innen Kommunikasjon og Konflikthåndtering og gir foredrag med ulike vinklinger innen temaet kommunikasjon. Hun holder også foredrag om Sorg & Tap og forholdet blant annet mellom den sørgende og arbeidsgiver/personalleder.

Frisk nok for livet

Jørgen Skavlan er lege, foredragsholder, forfatter og debattant. Foredraget er ment som en vaksine mot helsens mistrøstigheter, og temaene Jørgen tar opp bidrar ofte til videre diskusjon og sporer til holdningsendringer både på arbeidsplassen og hos individet.