HMS Dagen 2017

HMS faglig forum Rogaland har gleden av å invitere til en spennende og innholdsrik HMS dag på Sola Strand Hotell, 31 januar 2017.

Vi vil i løpet av dagen høre spennende foredragsholdere som Rune Aadnøy fra Total Safety, Karl Erik Johansen fra Inosa, Eivind Rake fra Uis. Den kjente komikeren Rune Bjerga vil gi oss underholdning etter lunsj før vi slutter dagen med et spennende foredrag fra Odd Sevland.

Det vil også være spennende og aktuelle utstillere som vil være tilgjengelige i løpet av dagen. Benytt anledningen her til å utforske mer rundt blant annet Industrivern, beredskapsopplæring, Styringssystemer og verneutstyr.

Foredragsholdere

I gode og onde dager
Rune Aadnøy er daglig leder i Total Safety. Rune har 15 års erfaring som ambulansesjåfør og operatør i AMK. I sitt arbeide i Total Safety har Rune hatt ansvar for å hjelpe selskaper å bygge opp en bærekraftige beredskaps-organisasjoner i eget hus. Total Safety leverer også sitt web-baserte kriseverktøy: www.logunit.com . Aadnøy vil i sitt foredrag snakke om beredskapsstruktur og bered-skapskultur.

Dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av farlig arbeidsutstyr - praktisk tilnærming til krav
Karl Erik Johansen er seniorkonsulent i Inosa. Han er utdannet siv. ing. kjemi, arbeidet i 10 år med kvalitet- og HMS-styring i prosessindustrien og i 13 år med rådgiving innenfor samme fagfelt. Erfaring fra etablering, implementering, vedlikehold, utvikling og sertifisert revisjon av ledelsesystemer for kvalitet, miljø og arbeidsmiljø i ulike bransjer. Ansatt i INOSA AS fra 2009
Last ned foredrag her...

Beredskap og krisehåndtering i virksomheten
Eivind L. Rake har 30 års erfaring fra brann- og rednings-etaten. Der har han jobbet med forebyggende og beredskapsoppgaver samt vært brannsjef i en årrekke. De siste årene har han jobbet med rådgivning innen beredskap og krise-håndtering samt som førsteamanuensis ved Universitet i Stavanger (UIS) innen risikostyring og samfunnssikkerhet samt ved Høyskolen Stord/Haugesund innen Beredskapsledelse. Rake har doktorgrad fra UiS inne krisehåndtering og ledelse på et skadested. Med sin tilsynserfaring og erfaring fra mange branner og ulykker samt med risikoanalyser og beredskapsplanlegging vil Rake i foredraget ta for seg bedrifter og andre virksomheter sitt arbeid/ mangel på arbeid innen beredskap og krisehåndtering. Han vil også gi råd om hvordan de både kan forberede seg og håndtere krisen den dagen den kommer.
Last ned foredrag...

Live at HMS faglig forum
Et rykende stand-up show med Rune Bjerga som er blitt en av Vestlandets mest populære og etterspurte komikere. Han har en positiv utstråling og har alltid den gode publikumskontakten.. Med lynkjappe replikker, herlig presisjon og treffende spøker og fortellinger. Det er bare å glede seg.

Et arr og et avvik for mye
Odd Sevland har lang erfaring med kvalitetssikring, og hans erfaringer er dyrekjøpte. I 1996 ble han alvorlig skadet og begynte allerede i 1998 å reise rundt med erkjennelsen at det var han selv som var den baken-forliggende årsak. Men han ser også at han var en del av en arbeidskultur som tillot adferd på tross av selskapets retningslinjer. «Vi skubbet hverandre utfor stupet, og jeg datt først», sier Odd. Alle forutsetninger for uhell og skader var til stede. Dette er nærmest beretningen om en varslet ulykke.