HMS Dagen 2018 ble avholdt på Sola Strand Hotell

Program

Tid Beskrivelse
08:30 Registrering/kaffe
09:00 Åpning – presentasjon av utstillere
09:15 Pål Molander, Stami: Fremtidens arbeidsliv – hvorfor blir arbeidsmiljø enda viktigere
10:00 Pause/Utstillere
10:15 Eco Online: Kjemikaliehåndtering
11:00 Per Terje Engedal: Før man vet noe helt sikkert, er man gjerne skråsikker. Varsling fra ord til handling
11:45 Lunsj/Utstillere
12:30 Tom-Erik von Krogh-Martinsen, CHECKD: Digitale vernerunder
13:00 Pause/Utstillere
13:15 Jarle Gimmestad: Sikkerhetskultur i luftfarten
15:00 Slutt

Foredragsholdere

Per Terje Engedal er utdannet sykepleier og autorisert am-bulansearbeider, har også HMS fra BI, Operativ psykologi fra UIB, Risikobasert HMS fra UIB. Er i dag selvstendig næringsdrivende med firmaet Organisasjonssykepleie

Engedal har jobbet i Bergen Brannvesen som brannkonstabel, har vært Daglig leder AMK Bergen, ambulanse-inspektør ved Haukeland universitetssykehus, undervist for Norsk Luftambulanse, Hjemmesykepleie og legevakt. Har vært innom forsvaret og siste fire år som HMS rådgiver i Hordaland politidistrikt.

Den røde tråden gjennom Engedal sin arbeidskarriere er knyttet opp mot begrepene «læring og dialog», som er fundamentene for å skape en organisasjon/bedrift som er i stand til å håndtere hendelser som fraviker det daglige. Det å forstå hva som har hendt, og ha evne til å lære av erfaring.

Det var et spennende og interessant foredrag

Digitale vernerunder

Tom-Erik von Krogh-Martinsen, CEO i CHECKD, ønsket med sitt foredrag å forenkle hverdagen til dem som foretar vernerunder. De aller fleste som går vernerunder fyller ut en vernerundeprotokoll på 15-20 punkter. Ved å bruke protokollen som en rutine, og markere punktene én eller flere ganger i plantegninger så får man en mye enklere jobb og et langt bedre resultat - helt automatisk!

Kjemikaliehåndtering

EcoOnline er et IT-selskap som utvikler programvare med fokus på å gjøre håndtering og dokumentasjon av kjemikalier så brukervennlig og lønnsom som mulig. Fordi farlige kjemikalier er en alvorlig trussel for helse og miljø stil-les det stadig strengere krav blant annet til hvordan kjemikalier skal håndteres og dokumenteres. EcoOnline fokuserte på hvordan virksomhetene kunne bli bedre i stand til å jobbe forebyggende og hindre skader på mennesker og miljø gjennom en god kjemikaliehåndtering.

Pål Molander, direktør i Statens arbeidsmiljøinstitutt, STAMI. Han er utdannet dr. scient. fra Universitetet i Oslo. I 2001 begynte han som forsker ved STAMI og ble forskningsdirektør i 2006. I 2011 ble Molander for første gang tilsatt som direktør for STAMI for en periode på seks år, og gikk i mai 2017 inn i sin andre åremålsperiode som direktør.

Molander ga oss et spennende og engasjert foredrag om fremtidens arbeidsliv og hvorfor arbeidsmiljø blir viktigere.

Jarle Gimmestad er tidligere kaptein på SAS Scandinavian Airlines og leder ved avdeling Human Factors i Braathens og SAS Norge. Han har bakgrunn fra politi og mer enn 20 år som foredragsholder, programleder og Human Factors trener. Sikkerhetskultur i luftfarten var et inspirerende foredrag, som vi kommer til å huske.