HMS dagen 2019

Sola Strand Hotel
Tirsdag 29, januar 2019

Tid Beskrivelse
08:30 Registrering/kaffe
09:00 Åpning – presentasjon av utstillere
09:15 Synneva Erland: Kommunikasjon og arbeidsmiljø
10:00 Pause/Utstillere
10:15 Helene Danmo: «Ildsjeler kan også brenne ut…»
11:00 Pause/Utstillere
11:15 Trond Haaland: Når tida er i mot oss.
11:45 Lunsj/Utstillere
12:45 Jørgen Dyrhaug: IKT-sikkerhet; Usynlig, ubegripelig og uhåndterlig?
13:15 Pause/Utstillere
13:30 Egon Hagen: Psykososiale utfordringer i arbeidslivet; stress, endring og mestring
15:00 Slutt

Praktisk informasjon

Pris:
Kr. 2000,- pr. medlem eller fra medlemsbedrift
Kr. 2200,- pr. person ikke-medlem
Kr. 2000,- pr. person ved flere enn en fra samme virksomhet
Prisen dekker foredrag, utstilling, kaffe og lunsj.

Bindende påmelding innen Tirsdag 22. januar 2019

Påmeldingsskjema nederst på denne siden, eller epost: rogaland[at]hms-fagligforum.no 

Foredragholdere

Kommunikasjon og arbeidsmiljø

Synneva Erland ser DEG når du sitter i salen! Hun har stått på ulike scener hele livet og har solid utdannelse fra universitet og høyskole. Med spisskompetanse på kommunikasjon kan hun bidra til å motivere, gi økt har også betydelig kunnskap om sosiale medier hvor hun bistår hun med strategier og godt innhold.

«Ildsjeler kan også brenne ut…»

Helene Danmo «møtte veggen» i 2003, og måtte til slutt gi seg i arbeidslivet for en lengre periode. Dette foredraget tar for seg hvordan hun opplevde å være utbrent, og ikke minst hva som skulle til for å bli frisk igjen. Hun vil også fokusere på hvordan unngå å bli utbrent og arbeidsplassens viktige rolle i dette arbeidet.

Når tida er i mot oss

Trond Haaland instruktør med lang fartstid i ambulansetjenesten, nå som NK i Stavanger ambulansen. «Når tida er imot oss» er et foredrag sett fra et helseperspektiv om akutte sykdomssituasjoner som vi kan møte i hverdagen. Hva ser vi etter? Hva skal vi gjøre når akutte sykdomssituasjoner oppstår på jobb?

IKT-sikkerhet; Usynlig, ubegripelig og uhåndterlig?

Jørgen Dyrhaug, er utdannet sivilingeniør fra NTH, og har vært i NSM (Nasjonal sikkerhetsmyndighet) de siste fem årene, og jobber i dag i "Seksjon for Strategisk cyber-sikkerhet". Og har før dette bl a 15 års erfaring fra Forsvarsdepartementet, og noen år i privat sektor.

Psykososiale utfordringer i arbeidslivet; stress, endring og mestring

Egon Hagen er utdannet psykolog ved UIB i 1990 og har doktorgrad fra UIB i 2018. Han har arbeidspraksis som klinisk psykolog og nevropsykolog både som ansatt i spesialisthelsetjenesten og gjennom egen privat praksis. Egon har arbeidet flere år som studentpsykolog både ved UIB og UIS, og har også arbeidet 4 år som lederutvikler i Statoil og vært program direktør for en rekke lederutviklingsprogrammer i selskapet. Noen har kanskje også hør ham som radiopsykolog på NRK.

Påmeldingsskjema uten faktura.

Påmeldingsskjema
Vi melder på