HMS-DAG BERGEN 2012

Radisson Blu Hotel Norge onsdag 1. februar 2012

Foredragsholdere

For HMS-faglig forum, avd. Vestlandet, er det en fornøyelse å kunne presentere solide foredragsholdere som vil kunne tilføre deltakerne nye impulser til glede for egen virksomhet. Foredragene er nå lagt ut under de respektive foredragsholderene.

Helge Mortensen Vice president HSEQ i AGR Drilling Services Holding AS

Bjarne Berg Wig regnes som en av Norges ”guruer” innen ledelseskvalitet og er forfatter av flere bøker innen fagområdet.

Foredrag: HMS og frykten for å gjøre feil.

Rune Nyheim arbeider med produktivitetsforbedringer i hele verdikjeden, etter TPM prinsipper.

Foredrag: TPM i praksis

Anette Harris er utdannet sykepleier med hovedfag i helsefremmende arbeid og helsepsykologi. Har fokus på tiltak for å redusere sykefravær.

Foredrag: Tøffe krav på jobben - hvordan har vi det og hvordan tar vi det?

Svein Oppegaard er jurist fra UiO. Han har bred erfaring fra flere verv i NHO. Har tidligere arbeidet i SAS som HR-direktør.

Foredrag: Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel?

Reidun Eggesbø er seniorrådgiver hos NAV Arbeidslivssenter, Hordaland.

Foredrag: Erfaringar med IA-arbeid og forbedringar
gjennom livsfasepolitikk.

Frode Thuen er familieterapeut, samlivsekspert og professor i psykologi ved UiB.

Foredrag: To liv på en gang: Dilemmaer mellom arbeid, hjem og fritid

Presentasjon av Jobzone.