HMS-dag Bergen 2016

Radisson Blu Hotel Norge
onsdag 3. februar 2016 fra kl. 08.30 til kl. 15.30

Program

0830 - 0900: Registrering og kaffe. Besøk utstilling.

09.00 – 09.10 Velkommen ved styreleder i HMS faglig forum, avdeling Vestlandet Siv Wergeland Daglig leder WBU

09.10 –10.30 Det gode Arbeidsmiljø – hvordan opprettholde et godt arbeidsmiljø i utfordrende tider

Stig Berge Mathisen er professor på Institutt for ledelse og organisasjon på BI

10.30 - 10.50: Pause/ besøk utstilling

10.50 – 11.40 Risikostyring, hvordan bruke dette som et effektivt forbedringsverktøy Martin Mjøs-Haugland DNVGL

10 års erfaring innenfor HMS&Q inkludert oppfølging av helse og arbeidsmiljø, kjemikaliestyring, yrkeshygiene, og miljørapportering. Arbeider i DNV GL med risikoanalyse for virksomheter i olje og gassbransjen.

11.40 - 12.30: Lunsj/ besøk utstilling

12.30 – 13.15 «Er det nøye då» - om våre verdivalg og holdninger i praksis. 

Arve Løvenholdt har 23 år som feltprest i Sjøforsvaret, Libanon, Kosovo, Afghanistan og i NATOS kommandostruktur på kontinentet. Ti år som menighetsprest og seks år som gravferdskonsulent. Undervist for nødetatene, bedrifter og offentlige organer i etikk, kriseledelse og ivaretakelse av eget innsatspersonell.

13.20 – 13.50 Hovedverneombud som «overvåker» av risiko i vernesaker.

May-Britt Kindem, HVO i BSBI Bergen kommune, har jobbet i byggebransjen, spesialisthelsetjenesten i 25 og 5 år i Bergen Kommune. Hun har vært HVO i BSBI i 2 år .

14.05 – 15.30 Personlig makt og påvirkningskraft: Hvordan få gjennomslagskraft på jobben.

Linda Lai er professor i ledelse og organisasjonspsykologi ved BI. Lai forsker, underviser, skriver og holder foredrag om makt, påvirkning, innflytelse, beslutninger, kompetanseutvikling og motivasjon, og mye mer.