Hms-Dag Bergen 2017

Scandic City Hotell i Håkonsgaten
onsdag 1. februar 2017

Program

08:30 Registering - kaffe og snacks
09:00 Velkommen v/nestleder i HMS-faglig forum, Helene M Danmo, senior rådgiver i Falck Nutec
09:05-10:05 «Varsling» - En utfordring i skjæringspunktet mellom juss og organisasjonspsykologi.

Birthe har fokus på både de rettslige problemstillinger samt de organisasjons-psykologiske prosessene. Hun ser på hvordan det kan og bør arbeides preventivt med sikte på å hindre konflikt i kjølvannet av varsling, samt å stanse en begynnende konflikteskalering
Birthe Eriksen, Advokat

10:05-10:35 «Erfaring som varsler ved Hordaland politidistrikt»
Per Terje Engedal, tidligere HMS-leder i Politiet
10:35-10:50 Pause og nettverksbygging
10:50-11:05 «MittVarsel»
Hvordan mittvarsel.no ivaretar varsling på en enkel og forsvarlig måte. Presentasjon av nytt varslingsprogram for bedrifter.
Stig Tuastad
11:05-11:50 «Terror og sikring»
Trenger virksomheter på Vestlandet tenke på dette i sin risikohåndtering?

Are Sangolt er etterretningsleder ved seksjon for bekjempelse av organisert kriminalitet i Vest Politidistrikt. Han har mange års erfaring som konsulent, og med risiko og sikringsarbeid i næringslivet

11:50-12:50 Lunsj
12:50-13:50 “Bad is stronger than good”
Leo Kant er psykolog, praktiker og forsker ved UiB. Destruktiv ledelse berører alle i arbeidslivet. I en krise kan utfallet bli dødelig. I foredraget lærer vi noe om kjennetegn og konsekvenser. Nytten av å ta tak i destruktiv ledelse hos seg selv eller i egen organisasjon er stor.
13:50-14:05 Pause
14:05-14:15 Utstillerne presenterer seg
14:15-14:45 NAV – trender – glasskulen

Folkehelse for yrkesaktive har aldri vært bedre, mens sykefravær er fortsatt høyt.

Paradokset er at det er mange mennesker i arbeidsfør alder med diffuse plager som er utenfor arbeidslivet, mens mange mennesker med nedsatt funksjonsevne vil inn i arbeidslivet.

Vi savner behandlingsapparatets holdning til forståelse for at arbeid er det siste man bør slutte med, selv om man er syk.
Tommy Johansen, Ass. fylkesdirektør, NAV Hordaland

14:45-14:55 Pause
14:55-15:55 Tøffe tider i næringslivet - hvordan håndterer vi omstillinger?

Hvordan håndtere stressfaktorer som omstillinger og jobbusikkerhet i et tøft arbeidsmarked. Stress-teori, ansattes mestringsforventning og betydning av god ledelse.
Anette Harris, Førsteamensuensis

15:55-16:00 Avslutning v/HMS-faglig forum

Praktisk informasjon

Påmeldingsskjema nedenfor, eller tlf 9528 2940, epost: vestlandet[at]hms-fagligforum.no

Pris
kr 2500,- inkludert kaffe og lunsj. Medlemmer kr 2200,-
Flere fra samme virksomhet får 300 kr i rabatt fra og med andre deltager.

Påmeldingsfrist
26. januar 2017, deretter betales halv deltageravgift.
Full pris betales ved avmelding senere enn 30. januar kl 10.00 eller ved manglende fremmøte.