HMS-Dag Bergen 2018

Hotel Scandic City Bergen
Onsdag 7. februar 2018

Program

08.30 Registering - kaffe og snacks

09.00 Velkommen v/styreleder i HMS-faglig forum, avdeling Vestlandet,
Helene M. Danmo, Senior rådgiver, Falck Nutec

09.15 Kulturforskjeller på arbeidsplassen
Kathleen Mathisen, Konserndirektør for HR og Internkommunikasjon i Grieg Seafood.
Kulturforståelse er viktig for å skape et miljø der ansatte føler eierskap, trives og kan dra lasset sammen. Hvordan skal vi skape en god organisasjonskultur og gå fra ord til handling?

10:15 Påfyll av kaffe/te, og mingletid

10:30 Hvordan lykkes med god HMS-kultur i alle ledd
Heidi Hallén-Rød Verlo er K-HMS leder hos Svein Boasson. Bedriften har imponert flere med sin gode orden på arbeidsplassen, det som utmerker seg er at arbeidsmetodene, orden og systematikken ser ut til å være uforandret selv om arbeidslagene endres. God HMS er mer enn høyt fokus, det er det vi gjør sammen hver dag , hele dagen.  Hva har de gjort for å få dette til?

11:05 Bruk av droner som HMS-verktøy

Truls Reed Tystad, Seksjonssjef, BKK Nett

To år med droner

• Brukerområder

• Myndighetskrav

• Fremtiden

11:50-12:50 Lunsj

12:50 Ledelse: Tenke langt nok frem - Handle i tide
Marit Warncke, Daglig leder v/Bergen Næringsråd
Vi lever i en tid der endringene skjer raskere og raskere, og virksomhetene blir mer og mer globale og kunnskapsintensive i alle ledd. Kravene til å prestere og til å håndtere omstilling øker tilsvarende. Dermed er også kravene til ledelse og lederrollen stadig større og i kontinuerlig endring.  

Marit Warncke er utdannet psykolog ved UiB, og har tidligere jobbet som seniorforsker og som rådgiver innen krisepsykologi- og beredskapsledelse. Hun har lang erfaring på toppledernivå. Før hun kom til Bergen Næringsråd var hun direktør i Falck Nutec AS.

13:20 Personvernloven
Hildegunn Y. Nygård advokat v/NHO Vestlandet.
EUs forordning for personvern blir norsk lov 25. mai 2018. De nye reglene får betydning for alle som behandler eller lagrer personopplysninger, og stiller større krav til alle norske virksomheter. Foredraget vil gi en kort innføring i hva disse reglene betyr for din bedrift. 

Hildegunn Ytrearne Nygård er advokat ved NHO Vestlandet. I tillegg til rådgivning og bistand til medlemsbedriftene, holder hun for tiden en rekke kurs om det nye personvernregelverket. 

14:20 Benstrekk med påfyll av kaffe/te

14:35 ISO-sertifisering. Ledelse, kvalitet og miljø
Siv Wergeland og Kathinka Pettersen v/Wergeland Bedriftsutvikling
Sammenhengen mellom ISO-prinsipper og nye krav i forskrift gjeldende fra 1. januar 2017.

Erfaringer etter 2 år med overgang til ny ISO-standard, ledelsessystem for kvalitet og miljø. Dette handler om god virksomhetsstyring, kvalitet i tjenesten/leveransen, målstyring og bruk av ressurser samt bruk av gode verktøy for kontinuerlig forbedring. Prinsipper i ISO 9001 og kontinuerlig forbedring er også rammen for ny forskrift for kvalitetsforbedring i helsetjenesten.

15:05 Hjelp, vi er blitt hacket
Chris Dale, Sikkerhetsekspert, Netsecurity
Hvordan beskytte seg mot interne og eksterne trusler?

Hvordan blir vi hacket? Hvem blir vi hacket av? Hvordan jobber ekspertene for å avsløre hackere? Hvordan skal vi foreholde oss til hacking, datainnbrudd osv?

Chris Dale fra Netsecurity er en anerkjent sikkerhetsekspert. Han har spisskompetanse innenfor hendelseshåndtering og penetrasjonstesting.  Han vil blant annet gi oss et innblikk i hvordan det jobbes med hacking og penetrasjonstesting i avklarte rammer med høy etikk og moral for å avdekke sikkerhetshendelser. Sist, men ikke minst - hva kan vi selv gjøre for å forberede oss på sikkerhetshendelser slik som hacking, datainnbrudd, ulike skadevarer osv. 

15:50-16:00 Oppsummering og avslutning v/HMS-faglig forum

Praktisk informasjon

Påmeldingsskjema nedenfor eller tlf 95283940 epost:  vestlandet[at]hms-fagligforum.no
Faktura sendes per  e-post

PRIS: kr 2 500,- inkl. kaffe og lunsj
Medlemmer  Bergen Næringsråd  kr  2 250,-
Medlemmer  HMS-faglig forum     kr  2 150,-

Flere fra samme virksomhet  får kr 300,- i rabatt  fra og med andre deltaker.

PÅMELDINGSFRIST: 1. februar 2018

Fri avmelding til 1. februar, deretter betales halv deltakeravgift.
Full pris betales ved avmelding senere enn 5. februar kl. 10.00 eller ved manglende  fremmøte.

Påmeldingsskjema for faktura BGO

Påmeldingsskjema
Vi melder på