HMS-dag Bergen 2019

Hotel Scandic City Bergen onsdag 6. februar 2019 fra kl. 09:00 til kl. 16:00 (Registrering fra kl. 08:30)

Program

Tid Emne Foreleser
08:30 Registering - kaffe og «snacks»  
09.00-09:15 Velkommen v/styreleder i HMS-faglig forum, avdeling Vestlandet Helene M Danmo
09.15-09:45 Norges vakreste kraftverk – Det verste som kan skje. Hvordan opplevde jeg dette? Hva lærte vi? Lene Tokle, Kvalitetsleder i Helgeland Kraft AS
09:45-10:30 Menneskelige reaksjoner i kriser Thomas Laukli, Psykolog hos Volvat medisinske senter
10:30-10:45 Mingletid med påfyll av kaffe/te  
10:45-11:45 Dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av farlig arbeidsutstyr - praktisk tilnærming til krav Karl Erik Johansen, Seniorkonsulent i INOSA
11:45-12:45 Lunsj  
12:45-14:00 Livreddende regler i Statnett og bruk av virtual reality (VR) Anders Mathisen, HMS-leder i Statnett
14:00-14:15 Pause  
14:15-15:00 Rus – bare et problem? Svein Sivertsen, HMS Rådgiver i Bergen Kommune
15:00-15:50 Fremtidens arbeidsliv - hvorfor blir arbeidsmiljøet enda viktigere? Pål Molander, Direktør i Statens arbeidsmiljøinstitutt
15:50-16:00 Avslutning og evaluering. Takk for denne gang, og vel hjem. Helene M Danmo, styreleder i HMS-faglig forum, avd. Vestlandet

Foredragsholdere

Lene Tokle er utdannet kjemiingeniør med tilleggsutdannelse innenfor miljøledelse og HMS. Hun har tidligere jobbet som lærer på laboratoriet hos Universitet i Oslo og Agrolab, og som kvalitetsleder for Mosjøen Veveri. Siden 2002 har hun jobbet hos Helgeland Kraft AS, og har i dag det faglige overordnede ansvaret for bedriftens kvalitetsarbeider, herunder også bedriftens helse, miljø og sikkerhetsarbeid.

Thomas Laukli  jobber som psykolog hos Volvat medisinske senter. Han har i tillegg en rekke oppdrag overfor bedrifter og utdanningsinstitusjoner innen blant annet krisepsykologi, kriseledelse og pårørendehåndtering. Han vil i foredraget rette fokus mot hvordan mennesker reagerer i kriser og hva bedrifter kan gjøre for å ivareta sine ansatte som opplever å være berørt.

Karl Erik Johansen er seniorkonsulent i Inosa AS og er utdannet sivilingeniør i kjemi . Han har arbeidet i 10 år med kvalitet- og HMS-styring i prosessindustrien og i 15 år med rådgiving innenfor samme fagfelt. Erfaring fra etablering, implementering, vedlikehold, utvikling og sertifisert revisjon av ledelsessystemer for kvalitet, miljø og arbeidsmiljø i ulike bransjer.

Svein Sivertsen er HMS-rådgiver i Bergen kommune og har over 30 års erfaring med HMS-arbeid. I foredraget sitt vil han se nærmere på rus-problematikken:  «Vi kan få inntrykk av at rus er et folkehelseproblem – vi skal huske på den gode 5 % - 95 % regelen som gjelder i mange sammenhenger. Rus er ikke et problem for de fleste.  Det er et fryktelig problem for dem som sliter, både for dem og omgivelsene deres».

Anders Mathisen er HMS-leder i Statnett. Statnett har utarbeidet et sett med livreddende regler. 

Anders forteller om bakgrunnen for de livreddende reglene, og hvorfor VR ble valgt som et verktøy under utrulling av disse.

Pål Molander er direktør i Statens arbeidsmiljøinstitutt, STAMI. Han er utdannet dr. scient. fra Universitetet i Oslo. I 2001 begynte han som forsker ved STAMI og ble forskningsdirektør i 2006. I 2011 ble Molander for første gang tilsatt som direktør for STAMI for en periode på seks år og gikk i mai 2017 inn i sin andre åremålsperiode som direktør.

Praktisk informasjon

PÅMELDING innen 31. januar til HMS-faglig forum, avd. Vestlandet,  bruk påmeldingsskjema nedenfor, eller: tlf. 95283940, epost: vestlandet[at]hms-fagligforum.no 

PRIS: kr 2 500,- inkl. kaffe og lunsj. 

Flere fra samme virksomhet  får kr 300,- i rabatt  fra og med andre deltaker.

Medlemmer HMS-faglig forum kr  2 150,-. 

Faktura sendes per  e-post. 

Fri avmelding til 31. januar, deretter betales halv deltakeravgift.

Full pris betales ved avmelding senere enn 5. februar kl. 10.00 eller ved manglende fremmøte.

Påmeldingsskjema for faktura BGO

Påmeldingsskjema
Vi melder på