HMS-konferansen 2020

- den årlige konferansen med fokus på Ledelse - HMS - Arbeidsmiljø

Hotel Scandic City Bergen onsdag 5. februar, kl. 09:00 til kl. 16:00

Program

Tid Hendelse
08.30 Registering - kaffe og «snacks»
09:00-09:10 Velkommen v/Helene Danmo styreleder HMS-faglig forum Vest
09:10-10:00 Om ledelse, ambisjoner og viljen til å ville vel v/Rolf Barmen Konsernsjef Fjordkraft Holding AS
10:00-10:10 Pause
10:10-10:50 Sikkerhetsatferd på arbeidsplassen v/Anne-Mette Aasheim HMS-sjef i BKK AS
10:50-11:00 Pause
11:00-12:00 Miljøtimen v/Sandra McCarley Seksjonsleder Bergen Vann og avløp og Elisabeth Skage Prosjektleder # Plastsmart v/Bergen Næringsråd
  30 min: Fra kloakk til biogass
  30 min: # Plastsmart – praktisk tilnærming til smartere plastbruk i din virksomhet
12:00-13:00 Lunsj
13:00-14:00 Veien til lønnsomhet, produktivitet og arbeidsglede – medarbeiderskap v/Runar Heggem Daglig leder Teamwork AS
14:00-14:20 Pause og mingletid
14:20-14:50 Næringslivets vilje og evne til å tenke nytt. Hva skal til for lykkes? v/Marit Warncke Daglig leder Bergen Næringsråd
14:50-15:50 Livet er et usikkert prosjekt v/Ingvard Wilhelmsen Professor Hypokonderklinikken
15:50-16:00 Avslutning

Foredragsholdere

I foredraget tar Rolf Barmen for seg de fire byggesteinene i Fjordkrafts ledelsesfilosofi; Resultatlederskap, Beslutningsledelse, Personalledelse og Personlig lederskap, med størst vekt på de to siste byggesteinene. Stikkord her vil være blant annet bærekraftig medarbeiderengasjement, dilemmaer knyttet til krigsledelse/fredsledelse og topp/mellomlederproblematikk, personlig lederskap, viktige karaktertrekk ved ledere og nødvendigheten av lederens ansvar for egen helse, fysisk så vel som psykisk.

Anne-Mette Aasheim, HMS-sjef i BKK, vil fortelle om BKKs arbeid med å styrke lederkorpsets ferdigheter ved hjelp av et HMS- kurs for førstelinje-ledere. Med seg har hun Harald Simonsen som er utdannet psykolog. Foredraget fokuserer på hvordan vi vurderer risiko i hverdagen og de skjevheter som preger vår tenkning og vurdering, samt hvordan man som leder kan fremme ønsket sikkerhetsatferd på arbeidsplassen.

I en ny grønn økonomi er avløpsvannet betraktet som en ressurs og ikke noe man bare skal kvitte seg med så raskt og usynlig som mulig. Seksjonsleder i Bergen Vann, Sandra McCarley, vil fortelle oss mer om hvordan avløpsrensing er en viktig del av den grønne sirkelen – i tillegg til renere fjorder hentes det energi fra avløp, reduserer CO2 utslipp og produserer jordforbedringsmidler.

Plast har mange gode egenskaper, men unødvendig bruk og plast på avveie er en betydelig trussel for miljøet. Vi har alle et ansvar! I foredraget vil Elisabeth Skage gi konkrete råd om tiltak man kan gjøre i egen virksomhet, hvordan man kan bruke sin innkjøpsmakt og hvordan man mobiliserer og motiverer egne ansatte til økt bevissthet om problemstillingen.  Elisabeth Skage er siviløkonom fra NHH og har jobbet som prosjektleder for store prosjekter i 20 år. Hun har et stort engasjement for natur og miljø og leder #Plastsmart med både hode og hjerte.

Runar Heggem har 25 års toppledererfaring. Bygget opp blant annet selskapene Podium AS, HR-huset AS og Smart Karriere AS med 250 medarbeidere. Han har også vært i konsernledergruppa i Jobzone-konsernet. Bred erfaring også som styreleder og aktivt styrearbeid i en rekke selskap. Runar er medforfatter av boken «Medarbeiderskap – Hva som får folk til å ta ansvar og vise initiativ» sammen med Johan Velten og professor Stefan Tengblad. I 2017 ga Runar ut boken «Hode i klemme» som er skrevet sammen med Jon Rønningen. I 2019 ga han ut boken «Kunsten å være ekte – gleden av å være en sensitiv gutt».

Marit Warncke er utdannet psykolog ved UiB, og har tidligere jobbet som seniorforsker og som rådgiver innen krisepsykologi- og beredskapsledelse. Hun har lang erfaring på toppledernivå. Før hun kom til Bergen Næringsråd var hun direktør i Falck Nutec AS.

I foredraget/samtalen vil hun også understreke betydningen av mangfold; å gi alle en mulighet til å jobbe.

Ingvar Wilhelmsen er professor emeritus ved UiB og spesialist i indremedisin og psykiatri. Har i 24 år drevet en liten Hypokonderklinikk i en 20% stilling. Er godkjent veileder i kognitiv terapi og har skrevet flere bøker, bl.a. "Livet er et usikkert prosjekt", "Sjef i eget liv", "Kongen anbefaler" og "Det er ikke mer synd på deg enn andre". Wilhelmsen mener at det meste her i livet kan vi ikke gjøre noe med, men hvordan vi forholder oss til det som skjer bestemmer vi selv. Han vil ta opp våre holdninger til usikkerhet og risiko, omstillinger, grubling og bekymring.

Praktisk informasjon

PÅMELDING TIL KONFERANSEN innen 30. januar, skjema nedenfor eller:

HMS-faglig forum, avd. Vestlandet, tlf. 95283940
Epost:  vestlandet[at]hms-fagligforum.no

PRIS: kr 2 750,- inkl. pausemat og lunsj

Ved fullt betalende bedrifter, gis det kr 300,- i rabatt fra og med deltaker nr 2.
Medlem av Bergen Næringsråd og/eller HMS-faglig forum: kr 2 150,-.
Dersom det er flere som kommer fra samme medlemsbedrift er prisen kr 2 000, fra og med deltaker nr 2. 

Faktura sendes per  e-post. 

Fri avmelding til 30. januar, deretter betales halv deltakeravgift. Full pris betales ved avmelding senere enn 4. februar kl. 10.00 eller ved manglende fremmøte.

Påmeldingsskjema for faktura BGO

Påmeldingsskjema
Vi melder på