Nettverksmøte 21. mai 2019

Denne gang har vi valgt å sette fokus på "Etterlevelse i alle ledd".

De fleste bedrifter har mye på plass når det gjelder systemer, rutiner og opplæring på alle nivå for å redusere antall skader og nesten-hendelser på arbeidsplassen. Til tross for dette opplever mange bedrifter manglende etterlevelse. Dette vil vi gjerne sette fokus på i møtet.

Påmelding innen 16. mai

Se invitasjon

 

Nettverksmøte 18. september 2018

HMS-faglig forum, avd. Vestlandet, inviterer til nettverksmøte om bord i jekten «Brødrene av Sand» den 18. september 2018.
Avreise kl 16:00 fra kai i Bergen, tilbake før kl. 21.

Påmeldingsfrist er senest den 8. september. "Førstemann til mølla" grunnet begrenset plass. Dette blir en tur med mye hyggelig nettverksbygging, og vi spanderer også mat og drikke om bord. Dersom det blir ledige plasser når fristen utløper, kan gjerne personer du tenker kan være interessert i medlemskap hos HMS-faglig forum få delta. Meld fra om du har noen i tankene når du selv melder deg på, i så fall.

Link til mer informasjon om jekten Brødrene av Sand: https://ryfylkemuseet.no/anlegg/brodrene/

Påmelding til e-post hmsfagligforum@yahoo.no innen 8. september. 

Hele invitasjonen, se her

Nettverksmøte 2. november 2017

Invitasjon og påmelding, se

Nettverksmøte 2. november 2017

HMS-faglig forum avd. Vestlandet inviterer til nettverksmøte

HMS-faglig forum avd. Vestlandet inviterer til nettverksmøte m/faglig påfyll
Torsdag 8 juni kl:08:00-10:30 

Sted: Kommer

TEMA
Sosial dumping er en utfordring som de siste årene har vokst i omfang og som i stadig større grad utgjør et alvorlig problem på flere områder. Sosial dumping rammer først og fremst utenlandske arbeidstakere sosialt og økonomisk, og vi får arbeidsforhold som er i strid med regelverk og de etiske normer vi prøver å tilstrebe i Norge. Sosial dumping rammer også arbeidsmarkedet i forhold til seriøsitet, konkurranseevne og HMS avvik. Ikke minst utgjør arbeidskriminalitet en stor svart økonomi.
Til å belyse temaet har vi vært så heldig å få med Knut Leirvåg, Koordinator A-krim Hordaland og Mads Kleven, leder i Unionen fagforening.

PROGRAM

Tid Tema
08.00 Oppmøte med frokost
08.10 Velkommen v/ Vidar Hundvin, HMS-faglig forum
08.15 Hva er omfanget av arbeidslivskriminalitet og konsekvens?
Hva gjør myndighetene med det?
Hva gjør organisasjonene med det?
Hva kan bedriftene gjøre?
Forslag til gode løsninger
10.30 Avslutning

Påmelding til e-post hmsfagligforum[at]yahoo.no innen onsdag 24. mai.

HMS-faglig forum, avd. Vestlandet, har flere frokostmøter for året, samt en årlig HMS-dag i Bergen. Arrangementene gir deltagerne faglig påfyll og gode muligheter til nettverksbygging. Et viktig bidrag til at disse møtene blir vellykket er at du som mottar denne invitasjonen kan ta med en eller flere av dine kolleger. Du kan gjerne sende invitasjonen videre til andre som du mener kan ha nytte av å delta på våre aktiviteter—kanskje også bli medlem?

Medlemsmøte avholdes 1. november 2016 fra kl. 08.00

hos FMC Technologies på Ågotnes.

Tema: "Veien videre etter nedbemanning"

Fullt program og påmelding her

Frist for påmelding 27. oktober til vestlandet[at]hms-fagligforum.no

 

 

Medlemsmøte avholdes 1. juni 2016 fra kl. 08.00

på den nye Kunst- og designhøgskolen i Bergen.

Fullt program her.

Påmelding innen 28. mai til vestlandet[at]hms-fagligforum.no

 

 

 

Vi spanderer en opplevelsesdag

- bygg nettverk og bli kjent med nye kolleger 
HMS-faglig forum, avd. Vestlandet feirer seg selv og spanderer en opplevelsesdag for våre medlemmer!
Torsdag 10. september 2015 kl 13.00– 23.00 

Program
13.00 Oppmøte Festplassen for transport til Flesland. Vi starter med omvisning og diverse aktiviteter ifm Avinor sin utbygging av Flesland.

16.30 Turen går videre med leid båt til Bekkjarvik Gjestgiveri. (Vi serverer baguett og vin/øl/mineralvann om bord). 
Verdensmester Geir Skeie sitt kjøkken kokkelerer en tre-retters middag med god drikke til mens vi koser oss i en uformell atmosfære.

22.00 Vi returnerer med båt fra Bekkjarvik, og er fremme i Bergen sentrum ca kl 23.00 

Påmelding til e-post innen 10. august 2015
Arrangementet er gratis for våre medlemmer (iht medlemsliste)

HMS-faglig forum, avd. Vestlandet inviterer til frokostmøte m/faglig påfyll.

Torsdag 28. mai 2015 kl. 08:00 - 10:30 
Sted: Bergen Vann KF Vannrenseanlegg i Svartediket
Adresse: Stemmeveien 41, se kart nedenfor.

PROGRAM
08:00 Oppmøte med servering av enkel frokost
08:10 Velkommen v/Siv Wergeland, leder i HMS-faglig forum
08:15 Hvordan lykkes med omstillingsprosesser når markedet endres? «Fra forvaltning til forretning» y/ tidl. direktør Ole Dan Lundekvam, Bergen Vann KF Endringsprosesser krever mye av organisasjonen og de som arbeider der: Endring medfører også kulturendring, og suksess er ingen selvfølge.

09:15 Utvikling av HMS-kultur og profesjonalitet v/ personalsjef Marit Gjetle, Bergen Vann KF «Vi gjør som vi alltid har gjort, det fungerer godt nok» - Dette argumentet fra gamlekara holder ikke når regelverket rundt oss krever tilpasning. Vi ser på hvordan Bergen Vann KF arbeider med kompetanseheving som virkemiddel for utvikling av sin HMS-kultur.

09:35 Omvisning i Svartediket vannbehandlingsanlegg Bli med ned i fjellet og få et unikt innblikk i dette gigantiske anlegget.
Avslutning ved endt omvisning ca 10:30 

HMS-faglig forum avd. Vestlandet har flere frokostmøter for året, samt den årlige HMS dagen i Bergen. Dette er arrangementer som gir deltagerne faglig påfyll og gode muligheter til nettverksbygging. Et viktig bidrag til at disse møtene blir vellykket er at du som mottar denne invitasjonen kan ta med en eller flere av dine kolleger. Du kan også sende invitasjonen videre til andre som du mener kan ha nytte av å delta. 

Påmelding til e-post vestlandet[at]hms-fagligforum.no innen torsdag 21. mai 2015

Frokostmøte hos Bergen Kommune 6. november 2014

HMS-faglig forum, avd. Vestlandet inviterer til frokostmøte m/ faglig påfyll.
Torsdag 6. november 2014 kl 08.00 - 10.30
Sted: Bergen kommune, Magistraten

"Byggherreforskriften og erfaringer med HMS arbeid når vi er flere på en byggeplass."

Program:
08.00 Oppmøte med frokost 
08.30 Velkommen v/ Siv Wergeland, HMS-faglig forum 
08.40 Presentasjon av Bergen kommune sitt HMS arbeid v/ Svein Sivertsen, strategisk HMS rådgiver 
09.00 BYGGHERRE FORSKRIFTEN v/HMS ingeniør, HMS1.no—Per-Ole Mathisen 
Hvilke erfaringer har vi med å være mange på en byggeplass? 
Per-Ole gjennomgår litt om forskriften og hva den innebærer. Åpen diskusjon og erfaringsoverføring mellom deltagerne.
10.30 Avslutning 

Last ned foredrag:
Byggherreforskriften.
Rollekonflikt i bygge- eller anleggsprosjekt.
Bergen kommune – HMS som del av virksomhetsstyringen