Velkommen som sponsor og/eller utstiller

Forberedelsene til HMS-dag 2018 Bergen er i full gang. Dato er onsdag 07.02.18 og HMS-dagen holdes på Scandic Bergen City Hotell. Arrangør er HMS-faglig forum, avdeling Vestlandet.

Det har vært god oppslutning og så godt som ”fullt hus” tidligere år, og med et godt program håper vi selvsagt på like stor interesse også i 2018.

Programinvitasjonen distribueres via digitale medier til HMS-ansvarlige og andre beslutningstakere. Den vil ha plass til inntil 10 logoer. Det vil også være anledning til å legge ut reklamemateriell eller plassere dette i kursmappen til deltakerne.

For at utstillerne skal ha anledning til god profilering, vil vi begrense deltakelsen til maksimalt seks utstillere etter prinsippet "først til møllen".

Alternativ og priser for utstillere, annonsører, etc.:

Logo i programfolder               kr    750,-
Stand/utstilling                       kr 6 000,-
Logo + stand/utstilling             kr 6 500,-

Utlegging av reklamemateriell  kr    500,-
Istikk reklame i kursmappe      kr    900,-

Pris for stand inkluderer dagpakke inkl. lunch
for 1 person. Dagpakke for øvrige kr 640,-
per person.

Som frivillig organisasjon er vi ikke registrert
i merverdiavgiftsregisteret. Prisene er nettopriser.

Påmelding og bestilling

HMS-faglig forum  ønsker velkommen tidligere og nye annonsører og utstillere.
Pga. forberedelser og fremdriftsplan for HMS-dagen må arrangør be om tilbakemelding/bestilling innen 15.12. for logo i programmet. For utstilling mv. innen utgangen av året.

Bestilling sendes til hmsfagligforum[at]yahoo.no