Styret

Styreleder
Helene Myhre Danmo
Falck Nutec AS
Mobil 916 61 177
hmd[at]falcknutec.no

Nestleder
Ørjan Solheim
BKK Nett AS
Mobil 918 81 202
orjan.solheim[at]bkk.no

Styremedlem
Ingunn Wulf
Allier AS
Mobil 932 33 148
ingunn.wulf[at]allier.no

 

Styremedlem
Hege Tveit
Engen Sykehjem
mobil 917 32 261
hege.tveit[at]gmail.com

 

 

 

 

 

Varamedlem
Marit Gjetle
Bergen Vann KF
Mobil 926 88 884
marit.gjetle[at]bergen.kommune.no

 

 

Forretningsfører
Jan-Erik Ottesen
HMS-faglig forum, avd. Vestlandet
Mobil 952 83 940
hmsfagligforum@yahoo.no