Styret

Styreleder
Helene Myhre Danmo
Mobil 916 61 177
helene[at]danmo.no

 


Nestleder
Trude Skarstein Phillips
Jobzone AS
Mobil 412 57 799
trude@jobzone.no

Styremedlem
Ingunn Wulf
Allier AS
Mobil 932 33 148
ingunn.wulf[at]allier.no

 

Styremedlem
Marit Gjetle
Bergen Vann KF
Mobil 926 88 884
marit.gjetle[at]bergen.kommune.no

 

 

Varamedlem
Anne-Mette Aasheim
BKK AS
Mobil 414 52 732
anne-mette.aasheim[at]bkk.no

 

Forretningsfører
Jan-Erik Ottesen
HMS-faglig forum, avd. Vestlandet
Mobil 952 83 940
hmsfagligforum@yahoo.no